RENOVACE DPF JE KOMPLEXNÍ PROCES

Jak probíhá renovace DPF filtru

Pokud je k renovaci přistaven celý vůz, nejprve je provedena důkladná diagnostika ( někdy se stává že jiný servis, nebo přímo zákazník usoudí, že je špatný DPF, ve finále se ale jedná o úplně jinou závadu), při které se zjišťuje stav filtru který, monitoruje řídící jednotka motoru, funkčnost čidel, které mají vliv na funkci filtru a jeho správnou regeneraci (teplotní a tlakové senzory, popř. vaporizér, a td.). Dále se provede diagnostika dalších systémů majících vliv na funkci DPF - např. EGR, systém sání, turbodmychadlo, vstřikovací soustava a td.

Po demontáži filtru z vozu, či v případě dodání samotného filtru se provádí zevrubná základní pohledová kontrola zaměřená na mechanická poškození zevního pláště, případně čidel a td.

Následně je odborně separována vložka filtru, a je zkontrolován vnitřní stav samotného filtru a jednotlivých komůrek. Je nutné kontrolovat zda není filtr např. mechanicky poškozen vysokým tlakem ve výfukovém potrubí, nebo zda nedošlo k jeho spečení vlivem příliš vysokých teplot ( vzniká při natankování nekvalitního paliva nebo benzínu), a nebo nedošlo li vlivem nesprávného používání vozu (krátké jízdy) či únikem dalších kapalin do výfuku (např. provozní dlouhodobý únik oleje skrze kluzné ložisko turbodmychadla) k vytvoření tvrdé strusky uvnitř komůrek a tím k výraznému snížení aktivní plochy filtru. V případě že filtr není vhodný k renovaci, neúčtujeme žádný poplatek, pouze případnou demontáž z vozu a zpětnou montáž, případně poštovné.

Některé konkurenční firmy oddělení filtru od ostatních částí výfuku odsuzují, a naopak propagují svoje metody tzv. bez řezání, nicméně u 80% filtrů pevných částic je v jednom tělelse zalisovaný katalyzátor, který je předřazený filtru, a tudíž NENÍ MOŽNÁ správná kontrola stavu filtru a jeho komůrek. Z vlastní zkušenosti a testů víme že takový filtr ihned po vyčištění může vykazovat skvělou průchodnost a malý tlakový rozdíl mezi vstupem a výstupem, nicméně v krátké době dojde díky snížené aktivní ploše filtru (vlivem např. usazené strusky uvnitř komůrek) k jeho opětovnému ucpání. Zákazník si tak po ujetí např. 10 tis km a následné reklamaci vyslechne, že vůz špatně užívá, jezdí krátké trasy a nebo že má auto moc najeto a má špatné vstřikovače. Z vlastních statistik víme, že jen cca 70% filtrů je vhodných k renovaci.

Důrazně také nedoporučujeme mytí filtru různými agresivními chemickými přípravky (může dojít ke znehodnocení platino-paládiové impregnace filtru a tím jeho nenávratného poškození - ztratí vlastnost ohřevu a udržení vysoké teploty), či vysokotlakým proudem vody (může dojít k poškození stěn filtru které mají tloušťku 0,05-0,1 mm.

Proběhne vážení filtru a měření průchodnosti.

Samotný proces renovace probíhá ve dvou fázích. Nejprve je filtr zbaven sazí a usazeného popílku pneumaticky, za pomocí vysokotlakého víru a odsávání. Následuje tepelná část, která simuluje regeneraci v autě, kdy jsou spáleny zbytky sazí, a následně se provede ještě dočištění za pomocí první fáze.

Provede se opět vážení a vyhodnocení váhového úbytku a měření průchodnosti.

Opětovná kompletace filtru probíhá pomocí sváření nerezovou technologíí v ochrané atmosféře (Stargon 98).

Následně je filtr odeslán zpět k zákazníkovi, případně namontován zpět na vůz, poté jsou opět zkontrolovány funkce senzorů a proběhne vynulování adaptačních hodnot a přizpůsobení dat v řídící jednotce. (U malého procenta vozů bohužel musíme zákazníky odeslat do autorizovaného servisu, jelikož tyto operace je možno provést pouze tovární diagnostikou - zejména Subaru - u většiny ostatních výrobců jsme schopni tyto úkony provést přímo u nás).

Klientská zóna