Souhlas se zpracováním osobních údajů

Společnost DPF Engineering Czech s.r.o. se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, Praha 1 chrání veškeré osobní údaje, které zpracovává a považuje je za důvěrné a nakládá s nimi v souladu s předpisy v oblasti ochrany osobních dat a údajů.

DPF Engineering Czech s.r.o. shromažďuje a uchovává Vaše osobní údaje pro výkon podnikatelské činnosti. Ke zpracování osobních údajů dochází ze strany DPF Engineering Czech s.r.o. při plnění smluv a právních zájmů společnosti.

Osobní údaje, které zpracováváme:

  • Jméno a příjmení
  • Kontaktní adresa
  • Telefonní kontakt
  • Emailový kontakt
  • IČO a DIČ

Ke zpracování osobních údajů dochází manuálně pověřenými zaměstnanci společnosti DPF Engineering Czech s.r.o. Společnost je povinna v zákonem stanovených případech předat osobní údaje orgánům činných v trestním řízení.

Doba uchování osobních údajů:

V případě smluvního plnění 5 let. V případe zasílání obchodních sdělení 3 roky.

Práva subjektů osobních údajů:

  • právo na přístup k osobním údajům
  • právo na úpravu osobních údajů
  • právo na odstranění osobních údajů
  • právo vznést námitku
Klientská zóna